Opi uusia taitoja

Sinustako mindfulness tunnetaitovalmentaja?

Haluatko kehittää omia tunnetaitojasi käytännössä? Haluatko saada lisää työkaluja asiakkaiden tunteiden kohtaamiseen? Haluatko ohjata asiakkaitasi kehittämään omia tunnetaitojaan? Haluatko saada työstäsi enemmän energiaa? Tule mukaan ammattitaitoiseen porukkaan!

Tule mukaan syvälliseen ja käytännönläheiseen puolivuotiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen (25 op.). Koulutusta on järjestetty vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea.

Löydät tältä sivulta:

Seuraava koulutus alkaa

Syksyllä 2024. Koulutukset järjestetään yhteistyössä eri kesäyliopistojen kanssa, joten saat halutessasi merkinnän koulutuksesta opintopolkuun.

Lähikoulutus järjestetään yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa. Osallistujamäärä enintään 14 henkilöä.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu sinulle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen, joka haluat auttaa asiakkaitasi moninkertaisesti paremmin. Opit miten voit monipuolisesti soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssäsi stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Läsnäolevaa työotetta kehittämällä pystyt myös vähentämään mahdollista omaa työn aiheuttamaa tunnekuormaa. Pääset hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustasi ja ammatillisuuttasi ja koulutus integroituu tiiviisti omaan työhösi ja osaamisesi kehittämiseen. Koulutus soveltuu myös henkilöstöalan ammattilaisille.

Koulutus on mindfulnessin soveltavaa koulutusta ja eroaa mindfulness ohjaaja-koulutuksesta. Jokainen asiakas on yksilö ja koulutuksesta saat itsellesi valmentavan työkalun, jota voit hyödyntää yksilöllisesti eri asiakkaiden kanssa kaikkien jo aikaisemmin käyttämiesi menetelmien rinnalla.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä. Lähipäivien aikana saat lisää tietoa mihin mindfulnesspohjainen tunneharjoittelu perustuu ja varsinainen tiedon vieminen omaan arkeen käytäntöön tapahtuu lähipäivien välillä. On tärkeää, että saat ensin itse kokemuksen omien tunnetaitojen kehittämisestä ja sen jälkeen pystyt oman kokemuksen kautta ohjaamaan taitoja muille. Kaiken mindfulnesspohjaisen valmentamisen pohjana toimii oma harjoittelu ja itsensä kehittäminen.

Mitä koulutuksesta oppii

 • Vähentämään omaa tunnekuormaa ja saamaan enemmän energiaa arkeen
 • Tunneälykkyyttä eli tunnistamaan paremmin omat tunteet ja ajatukset ja toimimaan viisaasti eri tilateissa ottaen itsesi ja muut ihmiset huomioon
 • ”Olen riittävä”, lempeyttä ja ystävällisyyttä itseä kohtaan
 • ”Päästämään irti” tarpeen tullen
 • Havaitsemaan eron omien ja asiakkaan tunteiden välillä
 • Syventämään myötätuntoa asiakastyössä
 • Kuulemaan ja näkemään paremmin ja selkeämmin eri tilanteissa
 • Puhumaan asiakkaan kanssa tunteista ja ottamaan ne huomioon
 • Käyttämään mindfulnessharjoituksia luovasti eri asiakkaiden kanssa

Koulutukseen osallistuneiden oivalluksia ja kokemuksia

11 lähipäivän sisältö puolen vuoden aikana

 • Miten tietoinen läsnäolo avaa uuden näkökulman asioihin ja parantaa terveyttä tutkimusten mukaan
 • Kuinka syventää arjen kokemuksia ja vuorovaikutustilanteita
 • Miten kohtaan hankalilta tuntuvia tunteita ja miten opetan sitä muille
 • Miten lisään myönteisiä tunteita ja miten opetan sitä muille
 • Miten opin myötätuntoisempaa sisäistä puhetta, koen olevani riittävä ja miten opetan sitä muille
 • MIten tuen aivojen hyvinvointia stressinhallinnalla ja harjoittelulla
 • Miten sovellan harjoituksia työssäni omien asiakkaideni kanssa
 • Miten sovellan harjoituksia lasten ja nuorten kanssa
 • Miten motivoin asiakkaitani harjoittelemaan
 • Miten käytän harjoituksia luovasti työni eri tilanteissa
 • Kuinka voin hyödyntää muiden ammattilaisten luomia mindfulness -sovelluksia omassa työssäni

Tunnetaitokoulutuksen suorittaminen

Koulutus sisältää käytännönläheisiä monipuolisia menetelmiä mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen ja läsnäolon taitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä teoriataustaa.

Oma mindfulnessprosessi on koko tunnetaitojen ohjaamisen perusta. Käymme läpi omakohtaisen mindfulnessin 8-viikkoisen intensiivikurssin ja sen jälkeen omaa harjoittelua jatketaan viikottain/kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan. Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen mindfulness-harjoitteluun.

Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessharjoitelusta, mutta siitä on hyötyä.

Lähijaksojen välillä opiskelijat tekevät käytännönläheisiä mindfulness tunnetaitoihin ja valmennukseen liittyviä välitehtäviä, kirjallisia omaa kasvua tukevia tehtäviä sekä kokoontuvat joko lähi- tai etätapaamisissa oman pienryhmän kanssa.

Koulutukseen kuuluu lisäksi näyttötyö mindfulnesspohjaisia tunnetaitoja valmentavasta projektista omassa työssä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus anoa aikuisopintorahaa niihin koulutuksiin, jotka järjestetään yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa.

Lisätietoa kouluttajasta

Kouluttajana toimiva Maria Saarelainen on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on omakohtainen voimakas kokemus mindfulnessin parantavasta voimasta ja on sen avulla kuntoutunut takaisin työelämään. Henkisyys, meditaatio ja energian lainalaisuudet ovat luonnollinen osa Marian omaa elämää.  Hän käy säännöllisesti retriiteissä ja pitää huolta omasta harjoittamisesta ja kasvusta.

Maria on lisäksi mindful self-compassion teacher trainee, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, NLP practitioner ja pitkän linjan mindfulnessohjaaja. Hänen opetuksensa perustuu ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ymmärtämiseen, ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan sekä mindfulnessin tutkittuun ja vuosien käytännön työssä saatuun kokemukseen.

Koulutuksen käyneet ovat sanoneet Mariasta: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.”

Useimmin Kysytyt Kysymykset

Mindfulness ohjaajakoulutuksesta valmistut ohjaajaksi, jolla on tiedot ja taidot ohjata asiakkaillesi 8-viikkoinen mindfulnesskurssi. Ohjaajakoulutuksen vaatimuksena on, että olet käynyt oman 8-viikoisen mindfulnesskurssin jo aikaisemmin ja harjoitat itse säännöllisesti mindfulnessia. Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutuksessa puolestaan sinulla ei tarvitse olla ennestään kokemusta mindfulnessharjoittelusta, koska 8-viikkoinen harjoittelu kuuluu osana koulutukseen sekä ohjatut harjoitukset koko koulutuksen ajan. Lisäksi opit tässä koulutuksessa soveltamaan ja kehittämään erilaisia harjoituksia omille asiakkaillesi, koska jokainen asiakas on yksilö ja saat vankan teoriatiedon. Tarkoituksena on integroida harjoitukset ja teoriatieto ensin omaan arkeesi ja sen kautta omaan työhösi.

Mindfulnessharjoittelun avulla omat tunteet ja ajatukset tulevat tutummiksi. Tunnistamalla omat tunteet ja ajatukset paremmin, pystyy tunnistamaan niitä myös toisissa. Kun aloittaa tunteiden tunnistamisen itsestä, niin tunteiden tunnistamista on helpompi ohjata myös omille asiakkaille. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti erilaisiin tunteisiin liittyvää teoriaa mindfulnessin näkökulmasta ja saat ohjeita miten ohjata/ottaa puheeksi niitä muille.

Koulutukseen kuuluu koko puolen vuoden ajaksi ohjatut päivittäiset mindfulnessharjoitukset. Aikaa niissä olemiseen menee n. 0,5h/pvä. Koulutukseen kuuluu alusta lähtien työssä tehtäviä läsnäoloa lisääviä harjoituksia. Lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätyöskentelyä (3 tapaamista, jonka ajankohdan pienryhmä sopii yhdessä), kolme kirjallista työtä sekä muiden kirjallisiin töihin ja lisämateriaaliin tutustumista. Yleensä koulutuksessa innostutaan lukemaan mindfulnessiin liittyvää kirjallisuutta enemmän kuin koulutukseen pakollisena kuuluvat.

Näyttötyö tehdään omassa työssä omille asiakkaille. Näet samaa ryhmää tai asiakasta vähintään 4 kertaa ja raportoit siitä ohjeiden mukaan. Tunnet parhaiten omat asiakkaasi ja voit luoda tapaamisiin heidän kanssaan mindfulness tunnetaitoharjoituksia. Voit luoda itsellesi uusia toimintatapoja. Näyttötyössä vähemmän on enemmän eli voit tehdä työn osana omaa työtäsi esim. jos olet psykologian poliklinikalla töissä, niin voit ohjata harjoituksia osana normaalia vastaanottoa. Jos taas työskentelet lasten kanssa, niin voit pitää pieniä mindfulnesstuokioita lasten kanssa, joissa olette yhdessä 1-2min ajan /harjoitus (riippuen lasten iästä). Jos haluat, niin voit myös luoda asiakastapaamiset mindfulnessteemaisiksi esim. eri tunneteemat, irti päästäminen, myötätunto itseä kohtaan jne. Yrittäjät ovat luoneet koulutuksessa näyttötyöstä oman uuden tuotteen. He, jotka ovat koulutuksen aikana vanhempain- tai opintovapaalla voivat tehdä näyttötyön esim. lähipiirille. Näyttötyön voi tehdä monella eri tavalla. Pyrimme löytämään jokaiselle opiskelijalle siihen hetkeen sopivan tavan, joka palvelee häntä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kyllä voit. Voit tehdä asiakastyöhön liittyvät ohjaukset sekä näyttötyön omalle perheellesi tai ystävillesi.

Ensimmäinen koulutus on järjestetty vuonna 2012 ja sen jälkeen koulutuksia on järjestetty vuosittain ympäri Suomea. Koulutus on vuosien myötä muotoutunut tähän muotoon, joka se on tänään. Koulutus kasvaa ja elää samaan tahtiin kouluttajan kanssa. Myös jokainen ryhmä on uniikki ja sisältö muokkautuu osallistujien mukaan.

Psykologeja, sairaanhoitajia, lääkäreitä, lähihoitajia, psykoterapeutteja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, varhaiskasvattajia, lastenohjaajia, opettajia, koulukuraattoreita, konsultteja/valmentajia, työnohjaajia, terapeutteja, hammashoitajia, sosionomeja, lastensuojelun työntekijöitä, nuoriso-ohjaajia, ratsastuksen opettajia, joogaohjaajia yms.

Jos sinulle tulee jotain kysyttävää, niin lähetä kysymyksesi allaolevalla lomakkeella.