Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus

Koulutusta on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Tule mukaan syvälliseen puolivuotiseen ammatilliseen täydennyskoulutuksen!

Tule mukaan ammattitaitoiseen joukkoomme! Tässä Oulusta valmistuneita Mindfulness tunnetaitovalmentajia.
 
 
 
 
 

Kohderyhmä ja tavoite

Koulutus on tarkoitettu sinulle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen, joka haluat auttaa asiakkaitasi moninkertaisesti paremmin. Opit miten voit monipuolisesti soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssäsi stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Läsnäolevaa työotetta kehittämällä pystyt myös vähentämään mahdollista omaa työn aiheuttamaa tunnekuormaa. Pääset hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustasi ja ammatillisuuttasi ja koulutus integroituu tiiviisti omaan työhösi ja osaamisesi kehittämiseen. Koulutus soveltuu myös henkilöstöalan ammattilaisille.

Koulutus on mindfulnessin soveltavaa koulutusta ja eroaa mindfulness ohjaaja-koulutuksesta. Jokainen asiakas on yksilö ja koulutuksesta saat itsellesi valmentavan työkalun, jota voit hyödyntää yksilöllisesti eri asiakkaiden kanssa kaikkien jo aikaisemmin käyttämiesi menetelmien rinnalla.

Mitä koulutuksesta oppii

 • Vähentämään omaa tunnekuormaa ja saamaan enemmän energiaa arkeen
 • Tunneälykkyyttä eli tunnistamaan paremmin omat tunteet ja ajatukset ja toimimaan viisaasti eri tilateissa ottaen itsesi ja muut ihmiset huomioon
 • ”Olen riittävä”, lempeyttä ja ystävällisyyttä itseä kohtaan
 • ”Päästämään irti” tarpeen tullen
 • Havaitsemaan eron omien ja asiakkaan tunteiden välillä
 • Syventämään myötätuntoa asiakastyössä
 • Kuulemaan ja näkemään paremmin ja selkeämmin eri tilanteissa
 • Puhumaan asiakkaan kanssa tunteista ja ottamaan ne huomioon
 • Käyttämään mindfulnessharjoituksia luovasti eri asiakkaiden kanssa

Koulutukseen osallistuneiden oivalluksia

Ensimmäinen tapaamiskerta jännitti paljon, mutta kun huomasin, että kaikki on koulutuksessa samoista syistä ja meitä yhdistää sama mielenkiinto, puhutaan samaa kieltä, niin oli helppo sulautua joukkoon. Meistä on muotoutunut upea ryhmä, joiden yhteisiä tapaamisia odottaa todella paljon. On ihanaa jakaa ajatuksia ja kokemuksia harjoituksista, huomata se, miten innoissaan kaikki ovat. Ja kun oma motivaatio tai harjoitusinto on välillä ollut ehkä hiukan kadoksissa, yhteiset tapaamiset ovat antaneet sille taas virtaa ja voimaa.
– Toimintaterapeutti

En koe työtäni enää laisinkaan stressaavana, sillä olen oppinut pysähdyttämään itseni huomatessani kehoni stressitilan. Myös positiivinen suhtautumiseni työhöni ja mm. esimiehiini on uutta ja pyrin lisäämään positiivisuutta työyhteisössäni entisen negatiivisuudessa pyörimisen sijaan.
– Psykiatrinen sairaanhoitaja

Oppimisen kokemus on ollut se, kuinka käänteentekevää on antaa tunteille nimiä. Siinä olen auttanut asiakkaitani työssäni päivittäin koko urani ajan ja olen nähnyt sen vaikutukset, mutta vasta tämän kurssin aikana käsitin miksi se auttaa.
– Psykologi

Sain rutkasti itseluottamusta. Uskon selviäväni haasteellisenkin ryhmän kanssa. Tuntuu todella hyvältä, kun voi ottaa tilanteeseen sopivan harjoituksen päästä extempore. Nyt on luontevaa antaa positiivista palautetta ja rohkaisua, jakaa myönteisyyttä ja hyväksyntää. Nyt kun minulla on valmis koulutuksen avulla omatekemäni ”konsepti” miten luokan kanssa voi mennä, voin tarjota samaa useille luokille tarpeen mukaan muokaten pohjaa. Tunnen velvollisuudekseni, tai etuoikeudekseni, että voin opettaa näin hyödyllisiä elämäntaitoja muille ja oppia kokoajan itsekin.
– Koulukuraattori

11 lähipäivän sisältö puolen vuoden aikana:

 • Miten tietoinen läsnäolo avaa uuden näkökulman asioihin ja parantaa terveyttä tutkimusten mukaan
 • Kuinka syventää arjen kokemuksia ja vuorovaikutustilanteita
 • Miten kohtaan hankalat tunteet ja miten opetan sitä muille
 • Miten lisään myönteisiä tunteita ja miten opetan sitä muille
 • Miten opin myötätuntoisempaa sisäistä puhetta, koen olevani riittävä ja miten opetan sitä muille
 • MIten tuen aivojen hyvinvointia stressinhallinnalla ja harjoittelulla
 • Miten sovellan harjoituksia työssäni omien asiakkaideni kanssa
 • Miten sovellan harjoituksia lasten ja nuorten kanssa
 • Miten motivoin asiakkaitani harjoittelemaan
 • Miten käytän harjoituksia luovasti työni eri tilanteissa
 • Kuinka voin hyödyntää muiden ammattilaisten luomia mindfulness -sovelluksia omassa työssäni

Tunnetaitokoulutuksen suorittaminen:

Koulutus sisältää käytännönläheisiä monipuolisia menetelmiä tunnetaitojen ja läsnäolon taitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä paljon teoria- ja tutkimustietoa.

Oma mindfulnessprosessi on koko tunnetaitojen ohjaamisen perusta. Käymme läpi omakohtaisen mindfulnessin 8-viikkoisen intensiivikurssin ja sen jälkeen omaa harjoittelua jatketaan kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan. Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen mindfulness-harjoitteluun.

Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessharjoitelusta, mutta siitä on hyötyä.

Lähijaksojen välillä opiskelijat tekevät käytännönläheisiä mindfulness tunnetaitoihin ja valmennukseen liittyviä välitehtäviä, kirjallisuusreferaatin sekä lukevat muiden opiskelijoiden referaatteja.

Omasta mindfulnesspolusta kirjoitetaan prosessikuvaus.

Koulutukseen kuuluu lisäksi näyttötyö tunnetaitoja valmentavasta projektista omassa työssä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus anoa aikuisopintorahaa niihin koulutuksiin, jotka järjestetään yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa.

 

Lisätietoa kouluttajasta

Kouluttajana toimiva Maria Saarelainen on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on omakohtainen voimakas kokemus mindfulnessin mielen parantavasta voimasta ja on sen avulla kuntoutunut takaisin työelämään. Henkisyys, meditaatio ja energian lainalaisuudet ovat luonnollinen osa Marian omaa elämää.  Hän käy säännöllisesti retriiteissä ja pitää huolta omasta harjoittamisesta ja kasvusta.

Maria on lisäksi mindful self-compassion teacher training, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, NLP practitioner ja pitkän linjan mindfulnessohjaaja. Hänen opetuksensa perustuu ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ymmärtämiseen, ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan sekä mindfulnessin tutkittuun ja vuosien käytännön työssä saatuun kokemukseen.

Koulutuksen käyneet ovat sanoneet Mariasta: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.”

 
 
 

Koulutuksesta kysyttyä ja niihin vastauksia:


Miten koulutus eroaa mindfulness ohjaajakoulutuksesta?

Mindfulness ohjaajakoulutuksesta valmistut ohjaajaksi, jolla on tiedot ja taidot ohjata asiakkaillesi 8-viikkoinen mindfulnesskurssi. Ohjaajakoulutuksen vaatimuksena on, että olet käynyt oman 8-viikoisen mindfulnesskurssin jo aikaisemmin ja harjoitat itse säännöllisesti mindfulnessia. Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutuksessa puolestaan sinulla ei tarvitse olla ennestään kokemusta mindfulnessharjoittelusta, koska 8-viikkoinen harjoittelu kuuluu osana koulutukseen sekä ohjatut harjoitukset koko koulutuksen ajan. Lisäksi opit tässä koulutuksessa soveltamaan ja kehittämään erilaisia harjoituksia omille asiakkaillesi, koska jokainen asiakas on yksilö ja saat vankan teoriatiedon. Tarkoituksena on integroida harjoitukset ja teoriatieto omaan työhösi.

Miksi koulutuksen nimessä on tunnetaito?

Mindfulnessharjoittelun avulla omat tunteet ja ajatukset tulevat tutummiksi. Tunnistamalla omat tunteet ja ajatukset paremmin, pystyy tunnistamaan niitä myös toisissa. Kun aloittaa tunteiden tunnistamisen itsestä, niin tunteiden tunnistamista on helpompi ohjata myös omille asiakkaille. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti erilaisiin tunteisiin liittyvää teoriaa mindfulnessin näkökulmasta ja saat ohjeita miten ohjata/ottaa puheeksi niitä muille.

Koulutukseen kuuluu paljon omaa työskentelyä, miten paljon sitä on?

Koulutukseen kuuluu koko puolen vuoden ajaksi ohjatut päivittäiset mindfulnessharjoitukset. Aikaa niissä olemiseen menee n. 0,5h/pvä. Koulutukseen kuuluu alusta lähtien työssä tehtäviä läsnäoloa lisääviä harjoituksia. Lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätyöskentelyä, kolme kirjallista työtä sekä muiden kirjallisiin töihin ja lisämateriaaliin tutustumista. Yleensä koulutuksessa innostutaan lukemaan mindfulnessiin liittyvää kirjallisuutta enemmän kuin koulutukseen pakollisena kuuluvat.

Koulutuksessa tehdään näyttötyö omaan työhön liittyen. Mitä siihen vaaditaan?

Näyttötyö tehdään omassa työssä omille asiakkaille. Näet samaa ryhmää tai asiakasta vähintään 4 kertaa ja raportoit siitä ohjeiden mukaan. Tunnet parhaiten omat asiakkaasi ja voit luoda tapaamisiin heidän kanssaan mindfulnessharjoituksia. Voit luoda itsellesi uusia toimintatapoja. Näyttötyössä vähemmän on enemmän eli voit tehdä työn osana omaa työtäsi esim. jos olet psykologian poliklinikalla töissä, niin voit ohjata harjoituksia osana normaalia vastaanottoa. Jos taas työskentelet lasten kanssa, niin voit pitää pieniä mindfulnesstuokioita lasten kanssa, joissa olette yhdessä 1-2min ajan /harjoitus (riippuen lasten iästä). Jos haluat, niin voit myös luoda asiakastapaamiset mindfulnessteemaisiksi esim. eri tunneteemat, irti päästäminen, myötätunto itseä kohtaan jne. Yrittäjät ovat luoneet koulutuksessa näyttötyöstä oman uuden tuotteen.

Olen vuorotteluvapaalla osan aikaa koulutuksesta, voinko osallistua kuitenkin koulutukseen?

Kyllä voit. Voit tehdä mindfulnessohjaukset omalle perheellesi tai ystävillesi.

Voinko saada rahallista tukea koulutukseen?

Osa opiskelijoista on saanut aikuisopintorahaa niihin koulutukiin, jotka järjestetään kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä. Tämän ammatillisen täydennyskoulutuksen laajuus riittää tuen saamiseen, jos opiskelijalla tuen saamisen muut ehdot täyttyvät.

Kuinka pitkään näitä koulutuksia on järjestetty?

Ensimmäinen koulutus on järjestetty vuonna 2012 ja sen jälkeen koulutuksia on järjestetty vuosittain ympäri Suomea.

Mistä ammateista opiskelijat ovat?

Psykologeja, sairaanhoitajia, lääkäreitä, lähihoitajia, psykoterapeutteja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, lastentarhan opettajia, lastenohjaajia, opettajia, koulukuraattoreita, konsultteja/valmentajia, terapeutteja, hammashoitajia, sosionomeja, lastensuojelun työntekijöitä, nuoriso-ohjaajia, ratsastuksen opettajia, joogaohjaajia yms.

Klikkaa ja lue lisää koulutukseen osallistuneiden oivalluksia

Aivan ehdoton vaatimus jota tulen työpaikallani peräänkuuluttamaan on se, että mindfulnessia työssään käyttävällä tulee olla omakohtainen kokemus asiasta ja sitä tulee itse harjoittaa jatkuvasti. Mindfulness on niitä asioita joita ei pelkän teorian perusteella voi opettaa kenellekkään.
– Psykiatrinen sairaanhoitaja

Otin menetelmän asiakaskäyttöön koulutuksen aikana, ja menetelmän käyttö asiakkaiden kanssa on sujunut hyvin, yllättävän helposti. Olen tuntenut isoa iloa siitä, että voin auttaa asiakkaita, ja tarjota konkreettisia välineitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pelkkä verbaalinen työskentely ei toimi kaikkien kanssa ja luovat, toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä lisää itsetuntemusta tai anna itsetutkiskelun välineitä asiakkaalle. Mindfulness antaa toisenlaisen näkökulman perhekuntoutukseen ja vanhempien omaan voimaantumiseen.
– Lastensuojelun työntekijä

Olen huomannut, että minulla on ollut usein liian monta rautaa tulessa yhtä aikaa, jolloin yritän hoitaa montaa eri asiaa. Mindfulness-harjoitteluni avulla olen oppinut havaitsemaan tämän ja olen pyrkinyt keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan. Elämä kun on välillä kovin hektistä. Olen ollut usein liian kiireinen. Nyt osaan rauhoittua ja pysähtyä kesken työpäivän, joka säteilee myös positiivisesti oppilaisiin.
– Opettaja

Ennen hermostuessani korotin ääneni, sekava sähinä ja meteli sai minut hyvin ärtyneeksi, enkä pitänyt tästä piirteestä itsessäni, halusin tähän muutosta. Nyt minusta tuntuu, että ympärilleni on muodostunut joku suojaava kerros niin, että minun ei tarvitse hermostua läheskään yhtä usein. Nautin lasten kanssa olosta, luultavasti katson heitä näkevämmin ja kuuntelen keskittyneemmin.
– Lastentarhan opettaja

Suuri oivallukseni on ollut, että toisen ihmisen tunteet ovat hänen tunteitaan. Herkkänä ihmisenä olen aina tulkinnut helposti toisten tunnetiloja, mutta imenyt läheisiltä heidän negatiiviset tunnetilansa helposti myös itseeni. Nyt olen oppinut sen, että minun ei tarvitse lähteä mukaan toisen negatiiviseen tunnetilaan. Toisen tunteet ovat hänen tunteita, ja minulla on omani.
– Kehotunneterapeutti

Koulutuksen myötä olen oppinut olemaan tunnekokemusten äärellä niissä tilanteissa, joissa tunteet tulevat. Minun on aikaisemmin ollut vaikea hyväksyä itseltäni negatiivisia tunteita, olen ollut sinnikäs vastaan taistelija: päällepäin tyyni, mutta sisällä kuohuu. Olen tiedostanut ja työstänyt asiaa jo aikaisemmin, mutta mindfulnessharjoittelu on edelleen vahvistanut tunteiden tunnistamista, tutkimista, ymmärtämistä ja irti päästämistä. Huomaan tilanteita, joissa esim. ärtyessäni tai pettyessäni muistan sanat ”Kas, tällainen tunne”. Hengitän ja luotan ja se auttaa.
– Toimintaterapeutti

Katsekontaktilla on valtava merkitys harjoituksia tehtäessä. Katseella voi luoda rauhaa ja luottamusta, lapsi uskaltaa kertoa paremmin miltä tuntuu kun aikuisen katse on vakaasti suunnattu häneen, myös toisten lasten tarve puhua yhtä aikaa vaimenee. Myötätunto on myös uskomaton työkalu lasten kanssa, sillä saa raivoavan lapsen rauhoittumaan ja kuuntelemaan, kiukku sulaa pois ja lapsi voi ilmaista surunsa ja itkunsa ilman raivoa.
– Lastentarhanopettaja

Olen oppinut koulutuksessa teoriatiedon kautta miten ihmisen aivojen fysiologia toimii. Olen vähentänyt tietoisesti neuropsykiatristen lasten kanssa tehtävien harjoitusten määrää. Harjoitusten tavoitteeksi onkin tullut rauhoittaa aistimaailmaa ja se toimii ja se on huomattu asiakkaiden perheissäkin.
– Toimintaterapeutti

Vuorovaikutukseeni on tullut terveellinen myötätuntoinen ote, joka on syventänyt asiakassuhteita.
– Sosionomi

Vaikka asiakkaat ovat pysyneet samoina koko koulutuksen ajan, niin minulla ei ole enää ”hankalia” asiakkaita kuten aikaisemmin.
– Toimintaterapeutti

Olen huomannut, miten vähän olen aiemmin ollut keskustelussa asiakkaideni tai ystävien kanssa, mieleni on usein harhaillut muualla vaikka fyysisesti olenkin ollut läsnä, tämä kuulostaa melko rajulta näin jälkikäteen ajatellen.
– Sosionomi

Peloista hellittäminen on tuonut rauhan myös omaan erityislapseemme. Lapsemme lukee erittäin herkästi omia tunnetilojani. Omat, lapsen tulevaisuuteen liittyvät uhkakuvat ja pelot ovat heijastuneet minusta häneen. Miten helpottavaa on ollut havahtua siihen, että elää tulevaisuuden peloissa ja että asioille ei voi nyt tehdä mitään ja että voin päästää irti. Kun olen osannut irrottautua pojan tulevaisuudessa elämisestä, oma olotilani on kohentunut ja sitä mukaan myös lapsen pelot ja varmistus on vähentynyt.
– Toimintaterapeutti

Koulutukseen liittyvän oman kotiharjoittelun alussa huomasin, että minun oli vaikea kohdistaa huomioni itseeni ja sisäisiin tuntemuksiini. Olen aina huomioinut muut, ajatellut muita ja miltä heistä tuntuu ja unohtanut itseni. Kaiken huomion antaminen vain itselle, vaikkakin vain vähäksi aikaa, oli uutta ja työlästä. Oikeastaan mindfulnessharjoittelu aukaisi silmäni. Harjoittelun ja teoriaopiskelun myötä olen ymmärtänyt, miten tärkeää on huolehtia itsestä, etenkin omasta sisäisestä hyvinvoinnista. Kun on itse virkeä ja hyväntuulinen, on helpompi antaa hyvää myös läheisille ja kanssa ihmisille töissä ja kotona.
– Opettaja

Olen ottanut itselleni myös tavaksi ennen asiakastapaamisia istua autossa vähän aikaa ihan rauhassa ja nauttia vain siitä hetkestä, missä juuri nyt olen. Usein tilanteet ja asiakkaat vaihtuvat päivän aikana useastikin ja tällöin ilman rauhallista hetkeä, saattaa asiakas kohdata tyhjäkatseisen konsultin, jolla ei ole keskittymiseikä kuuntelukykyä. Käytännön hyödyllinen työkalu, jota yritän käyttää mahdollisimman paljon.
– Valmentaja/konsultti

Olen ottanut tavaksi tehdä pieniä mindfulnessharjoituksia asiakkaiden kanssa. Erityisesti pelkopotilaiden käynneistä on tullut helpompia ja minulla on nyt työkaluja kohdata asiakkaiden erilaiset tunteet.
– Hammashoitaja