Miten mindfulnessharjoituksista on hyötyä psykoosista toipumiseen

Mindfulness tunnetaitoavalmentajakoulutuksesta valmistunut psykiatrinen sairaanhoitaja Kati Marjala, kohtaa työssään psykoosipotilaita ja käyttää heidän kanssaan mindfulnessharjoituksia.

Kati kertoo, että heidän asiakkaansa ovat elämänsä ensimmäisestä psykoosista toipuvia, siis hiljattain sairastuneita. Asiakkaiden ikähaitari on laaja 18-80 v., mutta suurin osa on nuoria aikuisia. Karkeasti arvioituna noin puolet heistä eivät koe enää toista kertaa psykoottista jaksoa elämässään ja toinen puolisko asiakkaista taiteilee tämän asian kanssa pidempään ja ehkä useamman kerran elämänsä varrella elämäntilanteiden kriisiytyessä. Isoin osa heidän asiakkaistaan ovat traumatisoituneita ja juuri elämän traumaattiset kokemukset altistavat psykoottisuudelle.

Mindfulnessharjoitukset nopeuttavat toipumisprosessia

Usein psykoosiasiakkaiden kanssa pelkkä keskustelu ja kuulluksi tuleminen eivät riitä, vaan asiakkaat kaipaavat jotakin konkreettista “kättä pidempää” turvakseen. Mindfulness-harjoitteet tutkitusti nopeuttavat toipumisprosessia ja soveltuvat erityisen hyvin traumatisoituneille ihmisille välineeksi selviytyä jokapäiväisestä arjesta läsnäolevasti ja elämän haasteissa mukana pysyen.

Mindfulnessharjoitukset  antavat hyviä ”välineitä” psykoosiasiakkaiden arkeen

Psykoottisista oireista kärsivät tarvitsevat myös käytännön harjoitteita välineiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja siihen minduflnessharjoitukset soveltuvat erittäin hyvin. Hengitykseen liittyvät harjoitteet rentouttavat ja rauhoittavat haastavissa tilanteissa sekä helpottavat rentoutumaan ja parantavat yöunta ja uneen pääsemistä.

Erityisesti keskittymiskykyä tukevat ja kehittävät harjoitteet auttavat vaikuttamaan ja ”hallitsemaan” omia ajatuksia. Lisäksi harjoitukset auttavat huomaamaan miten itse voi vaikuttaa asioihin, eikä ole niin täysin ajatusten vietävänä. Kun asiakkaalla ilmenee psykoottisia ajatuksia esim. harhaluuloja ja epärealistisia pelkotiloja, se on erittäin pelottavaa ja vie itsehallinnan ja itseluottamuksen tunteen. Kun pystyy opettelemaan keinoja, joilla voi vaikuttaa pelottaviin asioihin ja mahdollisesti estää niiden uusiutuminen, itseluottamus ja usko elämään palaa.

Aloita maadoittumisella

Erityisen hyvä keino on aloittaa mindfulnessharjoittelu maadoittumisella sekä yhdistää vähitellen harjoitukseen jokin kehon liike. Jooga sopii erittäin hyvin psykoosista toipuville asiakkaille, kun liikkeet vaihtuvat riittävän tiheästi, eikä asentoihin jäädä liian pitkäksi aikaa aistimaan kehon tuntemuksia, jolloin ahdistuneisuus ja levottomuus voi nousta pintaan. Joogaharjoitukset tulee aloittaa lyhyistä muutaman minuutin harjoituksista, joita voi vähitellen pidentää.

Katin kokemuksen mukaan kehomeditaatiossa asiakkailla saattaa olla hyvin vaikeaa havainnoida kehon jotain tiettyä osaa, joten sitä kannattaa harjoitella pienissä palasissa, muutamista sekunneista aloittaen. Traumatisoituneilla voi kehon kautta nousta paljon tuntemuksia ja muistoja, joka voi lisätä ahdistuneisuutta ja jopa itsetuhoisuutta. Tästä syystä kehon havainnointi -harjoitteiden kanssa tulee edetä varoen. Ensisijaisen tärkeää on, että ensin opetellaan menetelmä miten maadoittua ja juurtua ja vasta sen jälkeen tulla kehotuntemuksiin. On myös tärkeää opetella päästämään kehotuntemuksista irti ympäristöön tilanteen niin vaatiessa.

Psykoosista toipuville asiakkaille sopii myös yksikertaiset harjoitukset kuten meditaatiokellon soinnin kuuntelu ja tuulimyllyharjoitus, jossa käsiä heilutellaan rennosti vartalon puolelta toiselle, jolloin liike lähtee lantiosta. Vähitellen taputellaan käsiä ja jalkoja ja tunnustellaan välissä pysähtyen mielikehon tuntemuksia.

Mindfulnessharjoitukset soveltuvat myös toiminnallisiin hoito- ja kuntoutusmuotoihin

Kati on huomannut, että mindfulnessharjoitukset soveltuvat myös toiminnalliseen hoito- ja kuntoutusmuotoon erinomaisesti kuten ratsastusterapiaan, jossa hän käyttää niitä päivittäin. Siinä potilaskirjo on laajempi, mutta traumatisoituneet nousevat ehdottomasti eniten hyötyvien joukkoon. Myös pitkäaikaisesta psykoosisairaudesta ja esim. epävakaapersoonallisuushäiriöistä kärsivät hyötyvät läsnäolo ja kehotietoisuusharjoitteista sekä tunnetaitovalmennuksesta erittäin paljon.

Mindfulness on voimallinen ja konkreettinen menetelmä, joka pohjautuu ammattilaisen omaan mindfulnessprosessiin

Mindfulness on todella voimallinen ja konkreettinen menetelmä. Itse mindfulnesskouluttajana olen todella iloinen, kun mindfulness jalkautuu mahdollisimman laajalle todellisten ammattilaisten kautta ja sitä voidaan soveltaa eri asiakasryhmille.

Mindfulnessin ohjaamiseen tarvitaan ensin ohjaajan oma mindfulnessprosessin läpikäyminen, jonka jälkeen ohjaaja pystyy oman kokemuksensa perusteella ohjaamaan taitoja muille. Ohjaajan oma prosessi myös luo asiakastilanteisiin läsnäoloa ja ohjaaja pystyy katsomaan ja olemaan tilanteessa minduflnessasenteen kautta mm. hyväksymään asiakkaan kokemukset sellaisina kuin ne ovat.

Seuraavat mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutukset alkavat keväällä 2018 Turussa ja Oulussa. Lue lisää tästä.

 

 

Jaa kirjoitus ystävillesi, jos pidit siitäShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin