Kasvattajan omat tunnetaidot ja niiden kehittäminen

 

 

 

 

 

Lappeenrannassa 5.11.2019 klo 10-16, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Opettajien tunnetaito-osaaminen on merkittävä taito, sillä työ on pitkälti vuorovaikutusta. Opettaja kykenee parhaiten ohjaamaan oppilasta kehittämään omaa tunnetaito-osaamistaan, kun hän ensin pystyy tunnistamaan omat, erilaisissa tilanteissa nousevat tunteet ja osaa säädellä toimintaansa.
Koulutuksessa keskitytään omien tunnetaitojen havaitsemiseen ja kehittämiseen erityisesti kasvattajuuden näkökulmasta.

Koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Sisältö
Millaisia tunteita työ herättää? Miten tunnistan erilaisia tunteita? Miten toimin viisaasti tunteitteni kanssa, jotta minulla ja lapsilla / nuorilla, joiden kanssa työskentelen, on hyvä olla?

Koulutuspäivän teemat:
* Tutustutaan omaan sisäiseen tilaan ja tunneilmastoon
* Miten kohtaan hankalia tunteita ja miten olen niiden kanssa
* Miten lisään myönteisiä tunteita
* Miten myötätunto itseäni sekä muita kohtaan auttaa minua arjen eri tilanteissa

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on pohjakoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindulnessohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi.